Выпущено обновление конфигурации BAS Бухгалтерия с/х версия 2.1.32.1

Регламентована звітність
Декларація про прибуток
Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України № 302 від 07.06.2023 р., № 572 від 24.10.2023 р. та № 699 від 13.12.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація про прибуток".
У додаток РІ додані показники 4.1.5.2, 4.2.5.1-2, за якими відображаються різниці після переходу з ЄП відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.
При оновленні змінюються проводки документів "Закриття місяця" по регламентній операції "Розрахунок податкових різниць після переходу з ЄП". В проводках по рахунку РИ зазначаються статті 4.1.5.1-2, 4.2.5.1-2. Перепроводити документи "Закриття місяця" після оновлення не потрібно.
Декларація акцизного податку
Відповідно до наказу Мінфіну від 28.07.2023 р. № 414 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. № 444) реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація акцизного податку".
Форма № 1-Б Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (звіт про суми дебіторської та кредиторської заборгованості)
Відповідно до наказу Державної служби статистики від № 122 15.03.2023 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Форма № 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами".
Звіт із праці
Відповідно до наказу Державної служби статистики № 128 від 30.03.2023 реалізовано нові форми регламентованого звіту "Звіт з праці".
Регламентований звіт "Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"
Наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2023 № 520 внесено зміни до форми
регламентованого звіту "Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або
орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)"

.
Сервіс «Пактум.Контрагент»
Додано можливість групового створення карток контрагентів. Передбачено можливість відкриття карток відразу після створення або створення їх у фоновому режимі, оновлення даних в наявних картках, збереження карток у заданій групі, перенесення наборів карток між групами.
Реалізовано відображення розширених даних про контрагента, в т. ч. інформації щодо КВЕДів, засновників та бенефіціарів, розміру статутного фонду, реєстраційних даних, історичних даних з реєстрів ПДВ і єдиного податку тощо.
Додано можливість виведення розширених даних на головну закладку картки контрагента. Механізм управління виведенням розширених даних розташований в "Адміністрування"/ "Інтернет-підтримка та сервіси"/ "Пактум.Контрагент"/ "Налаштування відображення розширених даних".
Бухгалтерський облік
План рахунків
Додано субрахунки 6858 національного Плану рахунків. На субрахунках обліковуються розрахунки з придбання довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, та інших фінансових інвестицій в гривні та іноземній валюті.
Субрахунки додані на виконання Наказу Мінфіну від 07.11.2023 р. № 624, яким додано додатковий показник Балансу 1036 "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств". У даний час, до зміни схеми електронного документу, діє попередня форма Балансу.
Зарплата та кадри
Облік залишків відпусток
Додано механізм обліку залишків щорічних відпусток.
Активувати облік залишків відпусток можна, встановивши прапор «Облік залишків відпусток» в Параметрах обліку (Ін-Агро) (вкладка «Зарплата»). Якщо в базі декілька підприємств, є можливість вести облік залишків лише по обраних організаціях. Для цього необхідно встановити прапор «Облік залишків відпусток» та Дату початку обліку залишків відпусток в Обліковій політиці по персоналу по обраних організаціях.
Перед введенням залишків відпусток по працівниках необхідно налаштувати необхідні види відпусток у довіднику «Види відпусток», а також перевірити та, за необхідності, обрати, відповідний вид відпустки у видах нарахувань по відпустках..
Початкові залишки відпусток вводяться по кожному працівнику документом «Введення початкових залишків відпусток». Зверніть увагу! Останній період залишків відпусток за минулі роки повинен захоплювати дату введення залишків, вказану в документі.
Дані по обліку залишків відпусток акумулюються з документів «Введення початкових залишків відпусток», «Прийом на роботу», «Кадрове переміщення», «Відпустки працівників організацій», «Звільнення».
Проаналізувати залишки відпусток можна за допомогою звіту «Залишки відпусток» в підсистемі «Кадри».
Документи
Нарахування по паям
У документі "Нарахування по паям" з`явилась можливість розраховувати "Суму до нарахування", "Суму ПДФО", "Суму аліментів" для виділених контрагентів. Для позначення контрагентів у табличній частині добавлена нова колонка з відмітками.
Довідка про доходи пайщика
Додано вид довідки про доходи пайщика "У довільній формі" . Після заповнення формується відповідна друкована форма довідки.