Выпущено обновление конфигурации Управление производственным предприятием для Украины версия 1.3.83.3

Регламентована звітність
Декларація про прибуток
Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України № 302 від 07.06.2023 р., № 572 від 24.10.2023 р. та №699 від 13.12.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація про прибуток".
У додаток РІ додані показники 4.1.5.2, 4.2.5.1-2, за якими відображаються різниці після переходу з ЄП відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.
При оновленні змінюються проводки документів "Розрахунки за податком на прибуток". В проводках по рахунку РИ зазначаються статті 4.1.5.1-2, 4.2.5.1-2. Перепроводити документи "Розрахунки за податком на прибуток" після оновлення не потрібно.
Декларація акцизного податку
Згідно наказу Мінфіну від 28.07.2023 р. №414 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. №444) реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація акцизного податку".
Форма № 1-Б Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (звіт про суми дебіторської та кредиторської заборгованості)
Відповідно до наказу Державної служби статистики №122 від 15.03.2023 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Форма №1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами".
Звіт із праці
Відповідно до наказу Державної служби статистики №128 від 30.03.2023 реалізовано нові форми регламентованого звіту "Звіт з праці".
Бухгалтерський облік
План рахунків
Додані субрахунки 6854-7 національного Плану рахунків. На субрахунках обліковуються розрахунки з придбання довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, та інших фінансових інвестицій в гривні та іноземній валюті.
Субрахунки додані на виконання Наказу Мінфіна від 07.11.2023 р. № 624, яким додано додатковий показник Балансу 1036 "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств". У даний час, до зміни схеми електронного документу, діє попередня форма Балансу.
Зарплата та кадри
Облік залишків відпусток
Відповідно до Закону України №3494-ІХ від 22.11.2023 р. з 24.12.2023 р. час неоплачуваної відпустки з дозволу роботодавця зменшує кількість належних співробітнику днів основної щорічної відпустки.
В документі «Відпустки організацій» додано новий вид операції «Коригування відпустки за невиходами». В документі є можливість автоматичного заповнення за даними невиходів, що розраховує їх сумарну частку (пропорційно календарним дням) в робочому періоді та корегує належні права на основну щорічну відпустку. Документ можна оформлювати декілька разів, при заповненні враховуються всі попередні невиходи та коригування.
Список нарахувань, час яких впливає на залишки основної відпустки, задається в регістрі відомостей «Таблиця невиходів за видами відпусток». За замовчуванням туди включені також відпустка без збереження оплати на час військового стану, призупинення трудового договору, мобілізація без оплати та ін.