Выпущено обновление конфигурации Управление торговым предприятием для Украины версия 1.2.72.3

Регламентована звітність
Декларація акцизного податку
Згідно наказу Мінфіну від 28.07.2023 р. №414 (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 18.08.2023 р. №444) реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація акцизного податку".
Декларація про прибуток
Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України № 302 від 07.06.2023 р., № 572 від 24.10.2023 р. та №699 від 13.12.2023 р. реалізовано нову форму регламентованого звіту "Декларація про прибуток".
У додаток РІ додані показники 4.1.5.2, 4.2.5.1-2, за якими відображаються різниці після переходу з ЄП відповідно до п. 4(1) підрозділу 4 Перехідних положень ПКУ.
При оновленні змінюються проводки документів "Закриття місяця", регламентна операція "Розрахунок податкових різниць після переходу з ЄП". В проводках по рахунку РИ зазначаються статті 4.1.5.1-2, 4.2.5.1-2. Перепроводити документи "Закриття місяця" після оновлення не потрібно.
Форма № 1-Б Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (звіт про суми дебіторської та кредиторської заборгованості)
Відповідно до наказу Державної служби статистики №122 від 15.03.2023 реалізовано нову форму регламентованого звіту "Форма №1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами".
Звіт із праці
Відповідно до наказу Державної служби статистики №128 від 30.03.2023 р. реалізовано нові форми регламентованого звіту "Звіт з праці".
Бухгалтерський облік
План рахунків
Додано субрахунки 6854-7 національного Плану рахунків. На субрахунках обліковуються розрахунки з придбання довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються методом участі в капіталі, та інших фінансових інвестицій в гривні та іноземній валюті.
Субрахунки додані на виконання Наказу Мінфіна від 07.11.2023 р. № 624, яким додано додатковий показник Балансу 1036 "Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств". У даний час, до зміни схеми електронного документу, діє попередня форма Балансу.